Представяне на книгата „Хористи” на Николай Гундеров по проект „Творец без граници” пред ОФК -Шумен

Театрално-сценичен прочит на откъси от нея. Фотоизложба от личния и творческия живот на твореца

10 December 2014