Представяне на книгата”За да е незабравимо детството”(сценарии за детски градини)

Авт. кол. ЦДГ „Дружба” под ред. проф.д-р Росен Алексиев
Изложба на картички „Коледни фантазии”

28 November 2014