Последни наши издания

Две нови книги представя на вниманието на читателите РБ „Стилиян Чилингиров”. Новите издания на библиотеката са реализирани по два различни проекта, защитени пред Общински фонд „Култура” – гр. Шумен: „Различната библиография:Кратки фолклорни жанрове” и  „Творец без граници – Николай Гундеров”.

S35C-214112013160

Книгата „Кратки фолклорни жанрове” насочва вниманието на читателите към една специфична част от фолклорните текстове – паремиите. Пословиците, поговорките, гатанките, скоропоговорките, броилките, наричанията, благословиите, баянията, клетвите, псувните са важна част от фолклорната култура, но като че ли в по-голяма или по-малка степен остават встрани от вниманието на учените фолклористи в България. С двете си части – научно-изследователска и библиографска, изданието прави опит за един по-цялостен съвременен преглед на проблема. Целта е да се подпомогне работата на специалисти в областта на фолклористиката, етнологията, литературата, културологията, библиотечни работници, студенти и читатели, които изучават и се интересуват от засегнатата тема.

S35C-214112013200

Втората книга за първи път представя на читателите текста на пиесата „Хористи” от Д. Събов и Н. Гундеров. Номинираната в раздел „Авторски прочити” на 23-тото издание на Международен фестивал „Друмеви театрални празници” 2014 г. драматургична творба  реконструира един близък исторически период, който все още е белязан с крайни оценки – от романтизирана носталгичност до краен негативизъм. За нея утвърденият български драматург Христо Бойчев казва: „…Прочетох с удоволствие пиесата “Хористи”… Впечатлен съм от съвършения диалог. Мисля, че такъв естествен, активен, пестелив и резониращ диалог имат малцина драматурзи в Европа. Диалогът носи епохата, носи и носталгията и тъгата по преходността на времето. По този начин епохата също става герой от пиесата. Впечатлен съм също от изключително оригиналния хумор, който съчетан с диалога звучи почти уникално. Такъв тип хумор съм срещал само при Стратиев и Душан Ковачевич…”.

20 November 2014