Изложба „УНИЦЕФ Фоторепортери”

От 13 до 28 ноември в Изложбена зала на Регионална библиотека „Ст. Чилингиров” е експонирана гостуваща фотоизложба под мотото „Детските права имат лице и история”. Снимковата панорама е организирана в рамките на инициативата „УНИЦЕФ Фоторепортери” по повод 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето (на 20 ноември 1989 г.). Нейната цел е да запознае широката общественост с правата на детето. Затова фотосите са подредени в категории, отразяващи основните детски права: право на живот, право на име и гражданство, право детето да развие пълния си потенциал, право на семейство и семейна среда, право на информация, право на свобода на изразяване, право на лично пространство и личен живот, право на грижи и закрила, право на добър жизнен стандарт, право на развитие и образование, право на защита от експлоатация, сексуално малтретиране, лишаване от свобода и търговия с деца и др.
От близо 500 снимки, направени от хора на различна възраст (деца и възрастни, любители фотографи и професионалисти), са избрани 50.
Пътуващата изложба е открита в рамките на годишната среща на Общините – приятели на детето в град Велико Търново и ще бъде представена и в други градове на страната.

13 November 2014