230 г. от рождението на Валентин Аюи

Представяне на книга на Тодор Андонов по повод 230 год. от рождението на Валентин Аюи

12 November 2014