В дълбините на бъдещето / Джеймс Кантън

Десетте тенденции, които ще определят бъдещето на света

Източници на енергия. След петрола идва епохата на водорода.
Икономика. Диктатура на иновациите, сливане на свободната търговия, технологиите и демокрацията, възникване на нови работни места, нови пазари.
Работна сила. Все по-разнообразна като произход и култура, жените са все повече.
Медицина на дълголетието. Радикални промени благодарение на нанотехнологиите, невротехнологиите и геномиката.
Авангардни науки. Знания за телепортацията, нанобиологията и паралелните светове.
Сигурността в бъдещето. Глобални мерки срещу престъпността и тероризма; опити за контрол на ума.
Глобализация. Възходът на Китай и Индия ще доведе до сблъсък на култури и ценности.
Климат. Глобално затопляне, замърсяване, заплахи за здравето.
Бъдещето на индивида. Граждански отпор срещу заплахата от технологиите, правителствата и идеологиите като част от борбата за човешки права.
Америка и Китай. Развитието на двете велики нации ще определя облика на близкото ни бъдеще.

10 November 2014