Изложба „Научната книга на България”

На 31 октомври 2014 г. в Библиотеката за чуждестранна литература в гр. Москва се откри изложба „Научната книга на България”. Тя е съвместна проява на Българския културен институт в Москва, Университета по библиотекознание и информационни технологии в София и Библиотеката за чуждестранна литература.
Представени са издания на Българската академия на науките, български университети и библиотеки, сред които и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”.
Научната литература, включена в изложбата, е издадена през периода 2012 – 2014 г.
Експозицията може да бъде разгледана до 16 ноември 2014 г.

03 November 2014