ПРЕВОДИ НА ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Преводи на стихове от класика на руската и американската литература Владимир Набоков представи Катедрата по литература към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Изданието, със заглавие „Сянка без паспорт”, е двуезично, дело на Владимир Стоянов, поет, преводач и бард, който е и негов съставител. Допълнение към книгата е компактдиск с песни върху текстове на Набоков, композирани и изпълнени от преводача.
За живота и творчеството на Владимир Набоков говори накратко проф. Ивайло Петров, като подчерта, че за първи път настоящото издание дава цялостна представа за лириката на руския автор, която не е толкова добре позната на българските читатели. Проф. Дечка Чавдарова набеляза основни лирически мотиви и теми, които могат да представляват интерес за изследователите му.
Вечерта продължи с музикално-поетичен рецитал, изпълнен от Владимир Стоянов и Светлана Савченкова.

31 October 2014