Изложба на Венцислав Илиев „На север от 60-я паралел”

06 November 2014