Изложба по повод Деня на будителите

01 November 2014