Международен симпозиум 23-25 октомври 2014

Международен симпозиум “Християнство и книжнина (864-2014 г.)” бе организиран в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”. Форумът бе съвместна проява с Научния център “Преславска книжовна школа” към Факултета по хуманитарни науки при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Работата протече в две тематични секции – „Библиотеки, колекции и архиви” и „Медиевистика”. В пленарното заседание на библиотечната секция темите на докладите включваха: представяне на информационната система на Държавна агенция архиви, библиографски извори за литература по християнска книжнина в България, книжовното богатство на библиотеката при БАН, богатата лична библиотека на Петър Увалиев, библиографските ресурси на обществените библиотеки в Интернет, колекциите от редки и ценни издания и ръкописи и старопечатни книги от фондовете на регионалната библиотека в Разград и библиотеката при ШУ „Епископ Константин Преславски”, както и дигиталната сбирка на РБ „Ст. Чилингиров”. Споделени бяха добри библиотечни практики за финансова грамотност, възможностите за насърчаване на детското четене по проектите „Коменски”, социалните партньорства и иновационна дейност на публичните библиотеки.
Участие в библиотечната секция на конференцията взеха Антония Панева, началник отдел „Държавен архив” – Шумен, доц. д-р Александър Ковачев от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, д-р Красимира Александрова от УНИБИТ, Евгения Цветанова, директор на ЦДГ „Братя Грим” – Шумен, колеги от Централната библиотека на БАН, библиотеката при ШУ, къща-музей „Ем. Станев” – В. Търново, колеги от регионалните библиотеки в Добрич, Разград, Русе и Габрово.
Официално приветствие към участниците в симпозиума поднесоха Живка Тонева – зам. кмет по култура към Община Шумен, проф. Георги Колев – председател на Общински съвет – Шумен, проф. д-р Веселин Панайотов – ръководител на Научен център „Преславска книжовна школа” при ШУ.
Съпътстваща проява бе гостуваща изложба „В началото бе Буквата”, подготвена от Кирило-Методиевския научен център към БАН.

30 October 2014