Кратка история на езиците / Торе Янсон

В началото бе словото …

Как са възникнали езиците по света и как са се развивали във времето? Защо едни процъфтяват, а други умират? Може ли езикът да надживее залеза на цивилизацията си? След 200 години всички ли ще говорят на китайски?

Известният шведски учен Торе Янсон води читателя на вълнуващо пътешествие из джунглата на езиците по света – от скалните рисунки до египетските йероглифи, от класическите езици като гръцкия и латинския до съвременното господство на английския. Проследена е еволюцията на езиците и връзката между история, общество и език.

Торе Янсон е роден през 1936 г. в Стокхолм, Швеция. Следва класическа филология в университета в родния си град и защитава докторска степен по латински език през 1964 г. По-нататъшното му академично развитие преминава през различни преподавателски и изследователски длъжности в университетите в Лос Анджелес и Стокхолм, както и към Шведския съвет за изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки. В университета в Гьотеборг проф. Янсон преподава латински език, а по-късно и африкански езици. Публикува няколко книги и голям брой статии в областта на латинския език, общото езикознание, фонетиката и африканските езици.

Съдържание

Предговор
Праисторическите езици
Големите езикови групи
Писмеността и египтяните
Гръцкият и гърците
Латинският и римляните
Данте на италиански ли е писал?
От старонемски до съвременен английски
Епохата на националните езици
Езиците в Европа и по света
Как се раждат – или създават езиците
Как изчезват езиците
Разцветът на английския език
А после?
Допълнителна литература
Показалец

09 October 2014