Международен симпозиум „Християнство и книжнина (864-2014)”

simpoziumНаучният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” и Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен организират Международен симпозиум “Християнство и книжнина (864-2014)”.

Форумът ще се проведе на 23-25 октомври 2014 г. в сградата на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, гр. Шумен.

23 October 2014