200 г. от рождението на Тарас Шевченко

С литературно-музикална вечер под наслов „Думи мои, думи мои” почетохме 200-годишнината от рождението на големия украински поет, прозаик и художник Тарас Шевченко. В рамките на вечерта, организирана съвместно с украинската диаспора в Шумен, Сдружение „България – наш дом” и Славянско дружество „Васил Друмев”, бяха представени поетични творби на Тарас Шевченко, изпълнени на украински, руски, беларуски и български език, негови живописни платна, както и музикални произведения и откъси от кинотворби по негови текстове. За безспорния художествен и поетичен талант на Тарас Шевченко, чиито платна са предвестник на импресионизма, а литературното му наследство, считано за основа на украинската литература, за нелекия му житейски път, чиято значимост се съизмерва с формирането на украинското национално съмосъзнание, говориха генералният консул на Украйна във Варна Ирина Димитренко, водещите на вечерта – Олга Костова, председател на Сдружение „България – наш дом”, и Тамара Ангелова, и проф. Веселин Панайотов.

14 March 2014