Национални културни празници „Албена 2014”

17.30 ч. – Откриване на пътуваща изложба в Изложбена зала на РБ „Ст. Чилингиров”.
Литературно-музикален спектакъл с участието на акад. Георги Марков, акад. Константин Косев, Валентина Радинска, Панко Анчев, Любомир Котев, проф. Ивайло Мирчев, Иван Гранитски, Антонин Горчев, Антоний Петров, Красимир Варадиев, Тони Теллалов, Светлин Христов – пиано

17 September 2014