Идеен проект „Книгата”

С изразителността на пърформанса като съвременна културна практика бе представен идейният проект „Книгата”, осъществен по проект на библиотеката по програма „Публики” на Национален фонд „Култура”.

Проектните продукти – книжни тела в различни форми и размери, бяха изработени в разкритото в библиотеката творческо ателие, а търсеният публичен ефект е осъвременяване на библиотечните дейности с нетрадиционни културно-образователни практики и методи на работа с читателската аудитория и провокиране на интереса към книгата и четенето, както и към различните проявления на традиционното и съвременното изкуство.

28 February 2014