История на Балканите XX век / Барбара Йелавич

Том 2-ри разглежда на първо място събитията през 20 век, като започва с вътрешното развитие на България, Гърция, Черна гора, Румъния и Сърбия около 1878 г., както и на румънските и южнославянските националности в Хабсбургската империя след 1867 г.

05 September 2014