Изложба/пленер пластики „Децата и културно-историческите обекти на града” по проект към ОФК

09 September 2014