Туристически пътеводител: Централна Стара планина – от Кашана до Беклемето. Част 1 / Димо Колев

50 маршрута + подробна карта 1:25000.

Основната задача на настоящия пътеводител е да се опишат и покажат нагледно голяма част от туристическите пътеки и маршрути, маркирани или не, които започват от някъде в ниското и завършват в централното било, а качил се там всеки да реши сам за себе си накъде ще поеме. Веднага трябва да се отбележи, че освен описаните в пътеводителя маршрути има още много интересни и потайни пътеки, по които местните хора се изкачват в Балкана.
Частта от Стара планина описана в тази книга е между хижа Кашана и КК Беклемето, или по-точно между проходите Златишки и Троянски. Условно маршрутите са групирани по населени места или местности, от които започват, като краят им почти винаги е на централното Старопланинско било. Продължителността на маршрутите са дадени в двете посоки: на качване и на слизане. В отделните части са описани накратко всички хижи, заслони, населени места, забележителности, изходни пунктове, защитени територии, резервати, паметници и други обекти, свързани с планината.
В картовата част маркираните маршрути са нанесени с техните точни знаци: летните с лентова маркировка и табели, а зимните със стълбова маркировка. Немаркираните пътеки също са нанесени на картата без допълнително оцветяване.

29 August 2014