Защитен проект пред Национален фонд „Култура”

beige

„Творци без граници” – нови практики за съвременен маркетинг на библиотеката” е наименованието на проекта, който Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” защити по програма „Публики” на Национален фонд „Култура”.

В рамките на проекта в партньорство с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и с Чешкия център в София в периода септември 2014 – май 2015 библиотеката ще организира поредица културно-образователни събития в тематичните направления „Кино и литература” и „Театър и литература”. По първото направление предстои реализирането на студентско-преподавателски семинар „Кино и литература” в тематичните части „Българската литературна класика в киното”, „Западноевропейски литературни шедьоври и филмовите им адаптации”, „Славянската литературна класика на екрана”, „Детска литература и кино”, „Сюжети и герои в турската литература и кино”. Пак в рамките на първото направление ще бъде реализирани още кинопрограма с представяне на екранизирани по литературни текстове филми и вечер „На среща с Иржи Менцел” с участието на д-р Лиза Боева и актьора Ицках Финци и с осъществяване на видеоконферентна среща с кинорежисьора. Второто направление предвижда реализирането на театрални сцени и буктрейлър по романа на Алан Бенет „Книжният гамбит на кралицата” („Необикновеният читател”).

Идеята на проекта е да зададе нова култура на привличане и участие на аудиторията в библиотечните инициативи, както и да утвърди по-ефективни практики за маркетинг на образованието и културата като аспекти и на библиотечното пространство.

06 August 2014