Превантивно опазване и съхранение на библиотечните фондове

  • Диагностика на библиотечните колекции и мониторинг на книгохранилищата;
  • екологичните процедури дезинфекция, обезпрашаване и механично почистване на библиотечните фондове;
  • превантивна и прогнозна консервация; методите на малка реставрация с екологични материали;
  • управление на риска от бедствия;
  • защита и възстановяване на библиотечните колекции при наводнения и пожари

– това бяха основните акценти в осъщественото в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” обучение с практико-приложен характер „Превантивно опазване и съхранение на фондовете” с лектор инж. д-р Искра Цветанска, преподавател в университета по библиотечни и информационни технологии.

В обучението, осъществено в рамките на проект на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” към Министерство на културата, се включиха специалисти от Шуменската библиотека и от библиотеката при НЧ „Христо Ботев 1872” – Нови пазар.

28 September 2021