Кладенецът и махалото/ Едгар Алан По

Едгар По ­ най-мощният писател на своята епоха – хипнотично изобразява как абсурдът прониква в разума и властва над него с чудовищна логика.

Шарл Бодлер

Най-ценните си идеи дължа на моя велик учител Едгар Алан По.

Стефан Маларме

В този смутен литературен век Едгар По представлява мълнията на шемета и поетическата буря. Опитите творчеството му да бъде анализирано често отвеждат, както при Леонардо, само до загадъчни усмивки.

Пол Валери

Едгар Алан По е сюрреалист на приключението.

Андре Бретон

28 June 2021