Георги Тошев за Татяна Лолова

Георги Тошев представя книгата на Татяна Лолова „Дневници и делници” и документалния филм за актрисата „Портрет на една дама”

Фоайе – II етаж

17:.30 ч.

03 June 2021