Представяне на книга

Среща с Никола Чалъков и представяне на книгата „Изпитанието на Розара” Организатор: II ОУ „Д-р Петър Берон”

Фоайе ІІ етаж

13.30 часа

01 June 2021