Представяне на книгата на Георги Първанов

Фоайе ІІ етаж, от 17:30 часа

21 May 2021