Информационна среща

Проекта на европейската оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 с набелязаните тематични цели и приоритетни оси на програмата представи в библиотеката Галина Минчева, управител на Областния информационен център в Шумен.

Във връзка с идеята да се популяризират предоставяните от европейските фондове възможности за развитие на библиотечната институция и съответно актуалните за 2014 г. процедури за кандидатстване, бяха презентирани още програмата на Евросъюза за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм +”, администрирана от Център за развитие на човешките ресурси, както и програмите „Творческа Европа” и „Културно наследство и съвременни изкуства”, администрирани от Министерство на културата.

23 January 2014