VIII Детска работилница за изкуство Приложно ателие „Пъстър свят”

21.07. – 08.08.

„Пъстър свят”–  с Галина Кънева

10:00 – 12:00 ч.

Възраст: 5 – 7 години

Брой: 15 деца

Галина Кънева е педагог, възпитател в ЦДГ „Космонавт” с 10-годишна практика. Любител-приложник, работи по проекти с деца в предучилищна възраст. Поради повишената необходимост от занимания през ваканцията на 6/7 годишни деца, изписани от детските градини в края на м. май предлагаме ателието „Пъстър свят” за тази възрастова група. Ще бъдат изработвани предмети от хартия и цветен картон, пластилин и декоративни елементи, подходящи за деца в предучилищна възраст, част от които ще бъдат изложени в традиционната изложба-базар на заключителния празник на работилницата.

21 July 2014