Лятна фотошкола „Шумен през моите очи”

14 юли – 29 август

Група IIV клас:

Понеделник и четвъртък,

10.00-12.00 ч.

Група VVII клас:

Вторник и петък,

10.00-12.00 ч.

14 July 2014