Kali Linux: Изследване и етично хакване на Wireless мрежи / Камерън Бюканън, Вивек Рамачандран

Практически наръчник.

Безжичните мрежи са навсякъде и тестването за безжично проникване в тях е ключово умение, което всеки мрежов администратор трябва да притежава. С откриването на атаката KRACK, която дава възможност на хакерите да проникнат в Wi-Fi мрежите, криптирани с WPA2, тези умения са по-нужни от всякога. Kali Linux е най-популярната дис­трибуция за тестване на прониквания. Тя съдържа стотици инструменти, с които се откриват пропуски в сигурността и се извършват мрежови атаки.

В тази книга ще намерите едни от най-новите методи за изследване и етично хакване на Wireless мрежи, включително подробно описание на атаката KRACK и как да се защитим от нея. Книгата представя както основите на тестването за проникване, така и практически примери за осъществяването на отделните атаки.

Някои от нещата, включени в книгата:

  • описание на KRACK атаката;
  • създаване и настройка на безжична лаборатория за вашите експерименти;
  • пропуски във WLAN криптирането и заобикаляне на WLAN автентификацията;
  • засичане на безжични пакети, скрити мрежи и SSID;
  • улавяне и разбиване на WPA2 ключове;
  • откриване на probe заявки и проследяване на потребители чрез тяхната SSID история;
  • атаки на WPA-Enterprise и RADIUS;
  • прехващане на безжичен трафик и събиране на информация;
  • декодиране на трафик с откраднати ключове;
  • пълен тест за безжично проникване и описание на добри практики за повишаване на сигурността на безжичните мрежи.
18 February 2021