Медалиерното изкуство в България от Освобождението до наши дни / Ирина Колбасова

“Медалиерното изкуство в България от Освобождението до наши дни” е докторска дисертация на Ирина Колбасова към департамент “Изкуствознание и теория на културата” на Нов български университет. Предговор и научен редактор доц. д-р Ружа Маринска, редактор Росица Гичева – Меймари.

11 December 2020