Профилактика и корекция на неправилното телодържане / Костадин Костов

Книгата синтезира досегашния опит в областта на гръбначните изкривявания и представя резултати от практическата и научната дейност на автора Костадин Костов като кинезитерапевт.

07 December 2020