Сократ и изкуството на диалога / София Петрова

Книгата е част от поредицата “Философия за всеки” на издателство “Милениум”.

Наричан “най-мъдрия от всички мъдреци”, древногръцкият философ е една от най-интересните и ярки фигури на античния свят. Всичко, достигнало до нас, е предадено от учениците му – Сократ не е записал нито една своя мисъл, защото е бил убеден, че истинското знание и мъдрост са в живия диалог и в полемиката с опонента. Той е първият, който насочва интереса си към принципите на живота и твърди, че философията не е в догмите, а в начина, по който живеем.
Преди него гръцката школа се е занимавала предимно с метафизични въпроси от типа “защо светът се случи” и “от какво е изграден”, а Сократ – по думите на Цицерон – “изтръгва философията от небето и я събаря на земята’ и кара опонентите си да се замислят над етични и социални теми.
Възгледите му за “непротивенето на злото” изпреварват с няколко века основните постулати на християнството. Още през V в. пр.Хр. Сократ налага някои революционни и до днес убеждения, сред които и това, че щастието е напълно достижимо чрез лични усилия – като хармонизиране и рационализиране на човешките желания. Ключът към щастието, твърди той, е да се обърне вниманието встрани от тялото и да се насочи изцяло към душата, да се научим да усмиряваме ума, за да постигнем божествено състояние, подобно на спокойствие.

13 November 2020