Книгата с отговора на всичко / Амит Госвами

Как квантовата наука обяснява любовта, смъртта и смисъла на живота.

Квантовата физика е не просто бъдещето на науката, но и ключ към разбирането на съзнанието, Господ, психологията, смъртта и смисъла на живота – така твърди доктор Амит Госвами. Тя се явява антидот на моралната стерилност, присъща на научния материализъм с механистичния му подход, и е най-надежден инструмент за разгадаване на Вселената. С две думи, квантовата физика наистина съдържа теория на всичко.
В шейсет глави Госвами разисква със своите приятели и колеги по какъв начин квантовата физика влияе за разбирането ни за:

  • дзен;
  • мислите, чувствата и интуицията;
  • сънищата;
  • квантовото подреждане;
  • свободната воля и креативността;
  • одухотворяването на икономиката, бизнеса, политиката, образованието и самото общество.

“Амит Госвами е едно от редките светила в пантеона на квантовата физика. Дълбоко съм му задължен.”
Дийпак Чопра, автор на “Ти си Вселената

12 October 2020