In memoriam

Напусна ни Екатерина Янчева (22.07.1936 – 9.01.2014)

Г-жа Янчева е родена в с. Белоградец, Варненско през 1936 година. Завършва Софийски университет „Климент Охридски”, българска филология и работи като учител в с. Егнило, гр. Нови пазар. Зам. директор на МГ „Нанчо Попович” в гр. Шумен и Техникум по икономика, учител-методист по български език и литература към отдел „Просвета” в ОНС Шумен.
Пословичната всеотдайност към работата, богатата й ерудиция помагат да осъществи значима за шуменци дейност като директор на Окръжна библиотека Шумен от 1980 – 1991 г. В продължение на 11 години работата й се свързва с преместването и организирането на библиотечните фондове в новата сграда, отваряне на библиотеката към обществеността и превръщането й във водещ културно-информационен институт с национално значение.
След нейно предложение на 11 май 1981 г. в Шумен за първи път в България се празнува професионалният празник на библиотечно-информационните специалисти. По-късно този ден се превръща в национален ден на библиотекаря.
За достойната си дългогодишна и ползотворна дейност, за гражданската си позиция , г-жа Янчева е наградена с орден „Кирил и Методий” – ІІІ и І степен, „Наградата на Шумен”, носител е на Златна значка на град Шумен.
Нейните професионални, граждански и обществени изяви в живота на Шумен ще продължават да бъдат пример и да будят уважение и признание.

Поклон пред светлата й памет

10 January 2014