Юбилей на писателя Любомир Котев

Честване на 70-годишния юбилей на писателя Любомир Котев и представяне на книгата му „Записки върху Записките”

Фоайе – II етаж

17:00 часа

08 October 2020