Голяма книга на героите на България / Цанко Лалев, Румен Савов, Станчо Пенчев, Любомир Русанов

Тази книга разказва за живота на най-големите български герои от Средновековието и Възраждането. Описаните подвизи на десетки смели мъже – потомци на царски родове, хайдушки войводи, революционери и въстаници, доказват на света, че България не е получила даром своята свобода.

10 September 2020