Извори за кръстоносните походи от 1443-1444 година в българските земи

В историческата памет на българите, поляците, унгарците и много други европейски народи имената на полско-унгарския крал Владислав III Ягело и унгарския пълководец Янош Хуниади са се трайно запечатили като на борци срещу османо-турската експанзия на Балканите и в Европа.
С героичната си гибел под стените на Варненската крепост кралят с право е останал в историята с прозвището “Варненчик”. В настоящата книга в превод са представени най-разнообразни и твърде интересни извори (документи, писма, исторически съчинения, стихотворни творби и др.) за събитията, свързани с кръстоносните походи от 1443-1444 г., възглавявани от двамата герои. По-голямата част от тях за пръв път стават достояние както на спрециалистите, така и на всички онези, които предпочитат историческата документалистика пред съчиненията на съвременните изследвачи. И за едните, и за другите свидетелствата за отдавна отминалото време безспорно ще представляват интерес.

17 August 2020