Регионален конкурс „Пижо и Пенда”

Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс „Анастас Стоянов” представя изложба на участниците в ХXІV Регионален конкурс „Пижо и Пенда”

14.00 часа

Фоайе ІІ етаж

02 March 2020