„Да си спомним за неповторимия Джоко Росич”

Честване на 88-годишнината от рождението на Джоко Росич

В рамките на събитието:

  • Разговор за Джоко Росич
  • Представяне на филма „Под краката им свири вятърът” (1976 г., режисьор Дьорд Сомяш)

17:30 ч.

Фоайе – II етаж

28 February 2020