Деветият / Павел Креньов

Официалната биография на Павел Григориевич Поздеев лежи някъде в специалните архиви на Русия, тук аз пиша за своя приятел, северния земляк и националния руски писател Павел Креньов, роден в село Лопшенга, на Летния бряг на Бяло море на 28 октомври 1950 година.

Той е завършил Суворовско военно училище, Факултета по журналистика на Ленинградски държавен университет, Висшите курсове на КГБ на СССР, аспирантура в Академията по безопасност на Русия, притежава научната степен „кандидат на науките”. Работил е дълги години в КГБ, достига до високите генералски чинове, преподава в Академията по безопасност на РФ, занимава се с научна работа и ръководи група от научни сътрудници и консултанти в Министерството по безопасност на Русия по въпросите на разузнаването и контраразузнаването. Четири години работи в Администрацията на Президента като отговорник за специалните служби в Главното юридическо управление. През март 1996 година е назначен за пълномощен представител на Президента в Архангелска област. В този официален живот Павел Григориевич не успява да постави последната, най-висока точка. Той участва в изборите на Губернатор на Архангелска област. На първия тур заема трето място (както смята самият автор, той е съзнателно понижен, тъй като някъде горе набелязват за Губернатор съвсем друг човек), обиденият Павел не взема участие във втория тур.

13 January 2020