Спасени съкровища на България/Rescued treasures of Bulgaria

Нумизматика, сфрагистика, ордени, съкровища

Национален археологически институт и музей – БАН

Куратори на изложбата: Камен Бояджиев, Кръстю Чукалев.

Научна концепция и организация: Христо Попов, Камен Бояджиев, Кръстю Чукалев (НАИМ-БАН), главен инспектор Ангел Папалезов – началник сектор„Престъпления, свързани с културно-исторически ценности” при Главна дирекция „Национална полиция”, главен инспектор Емил Александров – началник на сектор „Трафик на културни ценности” при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” © Автори на текстовете: Емил Александров, Веселин Игнатов, Камен Бояджиев, Галина Грозданова, Христо Попов, Кръстю Чукалев, Редактори: Камен Бояджиев, Христо Попов, Кръстю Чукалев.

Консервация и реставрация: Мария Тасева, Чавдар Чомаков, Петя Пенкова, Дана Златанова, Нина Диянова Екип: Петя Андреева, Бистра Божкова, Слава Василева, Галина Грозданова, Яна Димитрова, Мирослава Доткова, Красимира Карадимитрова, Калин Маджаров, Станимира Танева.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Предговор
Археологически обекти – сцени на криминални престъпления – Христо Попов, Камен Бояджиев, Кръстю Чукалев
Войната срещу културното-историческото наследство – Емил Александров
Алчни погледи, отправени все по-назад във времето – Камен Бояджиев, Христо Попов
В преследване на металите – Христо Попов
Съсипването и поругаването на гробовете на нашите предци – Христо Попов
Ограбването на тракийските колесници – Христо Попов
Варварското унищожение на древните селища – Веселин Игнатов, Христо Попов
За култовите обекти, християнските ценности и днешните условия – Галина Грозданова

20 December 2019