Есенна въздишка / Джуни Александрова

И пак затънах в суета.
За какво ли ми е
творческата среща вечерта.

За възторга
или пък насълзените очи
на онез,
които искат глас да чуят
за красотата на земята,
за надеждата в душата,
потънала в мрак нищета,
за слънчев лъч в ранените сърца.

25 November 2019