Грижи за пчелните семейства през цялата година

Съюз на българските пчелари – Шумен организира лектория на тема „Грижи за пчелните семейства през цялата година” с лектор Светослав Софрониев

Фоайе ІІ ет.

17.30 часа

29 November 2019