Изложба по повод 30-годишнината на Конвенцията на ООН за правата на детето

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Шумен организира изложба по повод 30-годишнината на Конвенцията на ООН за правата на детето

Фоайе – ІІ етаж

15.00-17.00 ч

20 November 2019