Среща разговор с д-р Сотир Караниколов

Среща разговор с д-р Сотир Караниколов на тема „Профилактика, диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на рака като социалнозначимо заболяване”

Фоайе – II етаж

17.30 ч.

06 November 2019