Изложба „Унгарски следи в Шумен”

По повод 19 октомври – Деня на българо-унгарското приятелство, в Унгарския културен институт в София бе открита изложбата „Унгарски следи в Шумен”. Тя е изработена от шуменската регионална библиотека в партньорство с Унгарския културен институт при Посолството на Унгария. Поводът за нея е отбелязване на 170-та годишнина от пристигането в Шумен на унгарските емигранти, водени от Лайош Кошут, след погрома на унгарската революция от 1848 г. На 17 пана в двуезичен текстов (на български и унгарски) и снимков материал са представени знакови събития и личности от унгарската история, свързани с икономическия, обществения и духовния живот на Шумен. Припомня се ролята на унгарската емиграция за стопанските и културни начала, които се поставят с тяхното присъствие в града: пивоварното производство, новите занаяти, модерното земеделие, големите обществени постройки, изградени по техен план и с тяхна помощ, създаването на първия български оркестър за класическа музика, началото на българския театър, ръкописният вестник и памфлета, както и новият дух на освободеност и независимост, който донасят със себе си. В кратка хронология са отбелязани по-важните моменти от престоя на унгарците през периода 1849 – 1850 г. от пристигането им в българските земи. Писмените свидетелства, които Кошутовите съмишленици оставят в своите дневници, разказват за впечатленията им от прекрасната българска природа и неописуемата бедност и труден живот на местното население.

Отделено е внимание и на по-малобройното, но също толкова важно като принос унгарско присъствие през 60-те – 70-те години на XIX в. в лицето на Калман Ронже, учител в шуменското класно училище, който въвежда заниманията със спорт и туризъм в Шумен и в цяла България; Георги Силаги, собственик на първата аптека в града и деец с важна роля за развитието на театралното дело по онова време.

Важен акцент в изложбата е подчертаването на приноса на унгарски учени и изследователи като проф. Геза Фехер, Феликс Каниц, Ищван Ечеди, за проучване на българската история, география и етнография. Споменава се и дейността на по-малко известния на шуменци унгарски пастор Лайош Дьобрьоши, който оставя ценни свидетелства за живота на населението в Шуменско и Лудогорието.

Припомня се заслугата на създаденото в Шумен през 1930 г. Българо-унгарско дружество за издирване на информация за къщата, в която пребивава Лайош Кошут по време на своето изгнаничество и превръщането ѝ по-късно в музей и културен център на българо-унгарската дружба. На нейния първи уредник, Иван Поповски, принадлежи идеята за организиране на Националния рецитаторски конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература, който тази година отбелязва 50 г. от учредяването си през 1969 г. и също е включен в изложбата с фотоси от различни издания през годините.

На събитието присъства Н. Пр. г-жа Текла Харангозо, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България.

Експозицията ще гостува в Унгарския културен институт до 1 ноември 2019 г.

22 October 2019