„Библиотеките в контекста на европейското културно наследство”

Споделянето на актуални, ефективни и приложими в библиотечната сфера практики за постигането на реална промяна в начина, по който възприемаме, опазваме и популяризираме културното наследство, бе целта на Националната конференция с международно участие  „Библиотеките в контекста на европейското културно наследство”, организирана от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” с подкрепата на ИЦ „Европа Директно” – Шумен.

Официални гости на форума бяха г-жа Емилия Милкова – народен представител в XLIV Народно събрание на Р България, член на Комисията по култура и медиите и на Комисията по политиките за българите в чужбина, и г-н Найден Косев – заместник-кмет „Образование и култура” на община Шумен.

Идеи, опит и изследванията по тематиката на форума представиха проф. Оля Харизанова и инж. Георги Петров от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, доц. Юлия Савова и д-р Надежда Томова от Университета по библиотекознание и информационни технологии, проф.  Лъчезар Георгиев и д-р Стела Георгиева от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Елизабета Георгиев и Албена Милев от Народна библиотека „Детко Петров” в Цариброд, Р Сърбия, д-р Милена Георгиева от Регионалния исторически музей в Шумен, колеги от регионални библиотеки в страната.

Съпътстващи прояви на конференцията бяха организираните от Шуменската библиотека фотодокументални изложби „За книгите, библиотеките и хората в тях” и „Нобеловите награди за литература” и презентация на мебели за библиотечно обзавеждане на „Акварел” ООД – Пловдив.

15 October 2019