Младежка работилница

Младежка работилница за рециклиране на хартия – етап I проект „Новият живот на хартията” – проект на СНЦ Общество 528 по „Младежки дейности” наОбФК

Заседателна зала

10:30 – 12:00 ч

10 October 2019