Представяне на книгата „В служба на общото Добро”

Представяне на книгата на Пенчо Драгоев „В служба на общото Добро”

Фоайе – II етаж

17.30 ч.

12 September 2019