Един до друг преди и в Европейския съюз

Община Шумен организира дебат на тема „Един до друг преди и в Европейския съюз” в рамките на проект „Гражданите за Европа”

Фоайе – ІІ  етаж

9.00-12.00 ч

05 September 2019